Rapport från Den sjätte finlandssvenska försvarsdagen 2019

 

Generalmajor Michael Claesson från Sverige framför nordiska flaggor, EU-flaggan och en briggadflagga.

Generalmajor Michael Claesson från Sverige.

Deltagarna I paneldebatten håller på att sätta sig.

Inför den förestående paneldebatten. Fr.v. försvarsdagens ordförande Carl-Johan Hindsberg, ambassadör Pertti Torstila, minister Jaakko Iloniemi, tidigare försvarsministern Jan-Erik Enestam, konteramiral Jörgen Berggrav och debattpanelens ordförande, ambassadör Maimo Henriksson.