Rapport från Den femte finlandssvenska försvarsdagen 2017

Den femte finlandssvenska försvarsdagen gick av stapeln den 21 januari på Försvarshögskolan på Sandhamn i Helsingfors, denna gång med 200 deltagare. Närvarande var bl.a. Sveriges ambassadör Anders Ahnlid och Estlands ambassadör Margus Laidre och ett antal reservofficerare från Sverige, Norge och Danmark.  Dagen belyste försvarets i Finland aktuella satsningar och övningar samt utbildningsfrågor. Huvudstabens chef, viceamiral Kari Takanen berörde även marinens och flygets kommande storinvesteringar. Försvarsministeriets kommunikationsdirektör Max Arhippainen höll ett anförande om de ryska påtryckningarna mot Finland ifråga om information och annat. Generallöjtnant Dennis Gyllenesporre, chefen för ledningsstaben vid Högkvarteret i Sverige beskrev utvecklingen av Försvarsmakten i Sverige och nämnde bl.a. upprustandet av Gotland och med storövningen Aurora 17 som sker inkommande höst med 20000 svenska soldater. Hotbilderna mot Finland belystes mångsidigt, den gigantiska ryska militära upprustningen och försvars- och säkerhetspolitikens mediabild i Sverige. Om debatten i Sverige och mediabilden talade ledarskribenten Patrik Oksanen. 

Paneldebattens rubrik var: Hur möta den ryska utmaningen? Debattörer var ambassadör Hannu Himanen, kapten Oscar Lassenius, VD Pekka Lundmark och ledarskribenten Patrik Oksanen. Debatten modererades av journalisten Yrsa Grűne. 
För försvarsdagen utdelades ett 28-sidigt programhäfte med program och deltagarnamn.

På kvällen följde en middag i Försvarshögskolans festsal. Vid middagen uppträdde en dubbelkvartett från Akademiska Sångföreningen.  

För insatser det frivilliga försvarsarbetet till godo premierades följande personer med medaljer: Christian Cavonius Ekenäs, Christoffer Hällfors Helsingfors, Joakim Lax Vasa, Bengt-Johan Lillrank Pedersöre, Pamela Weckman, Lovisa och Kim Ålander Korsholm.  

Försvarsdagen arrangerades av Svensk utveckling r.f. i samråd med Försvarsutbildningsföreningen MPK, Marinreserven, Nylands Brigads Gille r.f. Atlantsällskapet och Finlands Reservofficersförbund.  Svenska Bildningsförbundet r.f. sponsorerade dagen.