Styrelse & personal

Styrelse

riksdagsledamot Mats Löfström (ordförande)

premiärlöjtnant Joakim Borgar (vice ordförande)

ekonomie magister Wilhelm von Nandelstadh

politices magister Carl-Johan Hindsberg

filosofie magister Julia Witting-Mäklin

Styrelsesuppleant: magistern i militärvetenskaper Alexander Grandin

Carl-Johan Hindsberg fungerar som föreningens utvecklingsdirektör och sekreterare


 


Carl-Johan Hindsberg 
utvecklingsdirektör