Styrelse & personal

Styrelse

premiärlöjtnant Joakim Borgar (ordförande)

filosofie magister Julia Witting-Mäklin (vice ordförande)

ekonomie magister Wilhelm von Nandelstadh

politices magister Carl-Johan Hindsberg

filosofie magister Robin Elfving

Styrelsesuppleanter:
riksdagsledamoten Mats Löfström

Carl-Johan Hindsberg fungerar som föreningens utvecklingsdirektör och sekreterare.


 


Carl-Johan Hindsberg 
utvecklingsdirektör