Styrelse & personal

Styrelse

Styrelsens ordförande är riksdagsledamot Mats Löfström, vice ordförande premiärlöjtnant Joakim Borgar, styrelsemedlemmar utvecklingsdirektör Carl-Johan Hindsberg och magistern i militärvetenskaper Alexander Grandin. Styrelsesuppleanter är kammarrådet Mikael Westerback och ekonomie magistern Wilhelm von Nandelstadh.

Carl-Johan Hindsberg fungerar som föreningens utvecklingsdirektör och sekreterare


 


Carl-Johan Hindsberg 
utvecklingsdirektör