Styrelse & personal

Styrelse

Styrelsens ordförande är riksdagsledamot Mats Löfström, vice ordförande är premiärlöjtnant Alexander Grandin, styrelsemedlem är företagsutvecklaren Wilhelm von Nandelstadh och utvecklingsdirektören Carl-Johan Hindsberg, suppleant kammarrådet Mikael Westerback.

Carl-Johan Hindsberg fungerar som föreningens utvecklingsdirektör och sekreterare


 


Carl-Johan Hindsberg 
utvecklingsdirektör