Styrelse & personal

Styrelse

premiärlöjtnant Joakim Borgar (ordförande)

ekonomie magister Wilhelm von Nandelstadh

politices magister Carl-Johan Hindsberg

filosofie magister Julia Witting-Mäklin

Styrelsesuppleanter:
magistern i militärvetenskaper Alexander Grandin
riksdagsledamoten Mats Löfström

Carl-Johan Hindsberg fungerar som föreningens utvecklingsdirektör och sekreterare.


 


Carl-Johan Hindsberg 
utvecklingsdirektör