Kontaktinformation

Svensk utveckling r.f.

Annegatan 12 A 15
FIN-00120 Helsingfors

carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi
 

Telefon 050-5557070
Fax 09-6931968

Konto
(IBAN) Aktia FI0540551020262857 
(BIC) HELSFIHH