Försvarsdagen 2013:

Den tredje Finlandssvenska Försvarsdagen var en succé

Text: Merja Laaksonen, jägare Axel Åhman
Bild: jägare Axel Åhman

Den tredje finlandssvenska försvarsdagen som ordnades den 19 januari i Ekenäs lockade över tvåhundra åhörare. Föredragshållarna representerade bred expertis inom försvarsbranschen från försvarsminister Carl Haglund till chefen för Huvudstaben, viceamiral Juha Rannikko och kommendören för Nylands brigad, kommodor Olavi Jantunen

Frågor som togs upp berörde såväl NATO, nordiskt samarbete som den nya hotbild som kräver större cybersäkerhet.

Försvarsminister Carl Haglund poängterade i sitt anförande bland annat att det är viktigt att samarbetet mellan de nordiska länderna intensifieras men att Nordefco inte är och aldrig kommer att vara en försvarsallians. Finlands roll som ordförande för det samnordiska samarbetsorganet Nordefco år 2013 ger enligt honom Finland ypperliga möjligheter att påverka detta samarbete. Minister Haglund tog också starkt fram frågan om Finlands roll i den växande cyberförsvarssektorn.

– Alla olika myndighetsparter och näringslivet har sin egen roll i cyberberedskapen. Den finska traditionen av beredskapsarbete, som går tvärs genom förvaltningen, lämpar sig väl också i detta sammanhang. ”Finland kommer att vara en global föregångare på cyberberedskap år 2016”, kommer det att stå i en strategi för cybersäkerheten i Finland, berättade minister Haglund.

Försvarsdagen avslutades med en paneldebatt under ledning av stadssekreteraren Marcus Rantala. Försvarsrådet Helena Partanen, direktör Jan-Erik Enestam, lektorn i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan i Stockholm Tomas Ries och professorn i internationell politik vid Tammerfors universitet Tuomas Forsberg debatterade livligt om NATO och Ryssland. Alla var ense om att den diskussion som blossat upp i januari om hur länge Finland skulle klara att försvara sig mot ett angrepp var intressant och bör uppmuntras.

Debatten om samarbete på olika nivåer resulterade också i en intressant inbjudan. Hollands ambassadör i Helsingfors Henk Swarttouw steg helt oväntat upp och redogjorde på perfekt svenska för Belgiens och Hollands försvarssamarbete.

– Kom till oss och se hur vi gör, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, var ambassadörens hjärtliga inbjudan som togs emot med rungande applåder.