Den fjärde finlandssvenska försvarsdagen 2015


Den fjärde finlandssvenska försvarsdagen gick av stapeln lördagen den 17 januari 2015 på Björneborgs brigad i Säkylä. 
Den fjärde finlandssvenska försvarsdagen ordnades som en programdag för att belysa försvaret i Finland och dess utveckling, samarbetet med Sverige och Norden. Programmet upptog aktuella frågeställningar gällande försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar.

Den säkerhetspolitiska debatten har fått ny aktualitet på grund av Ukrainakrisen och den ökade militära aktiviteten kring Östersjön med olika former av gränskränkningar.
Björneborgs brigad uppvisade under dagens lopp militärfordon och vapen i utställningsform
Försvarsdagen betraktas som en kurs och berättigar till ett (1) reservövningsdygn för värnpliktiga.
Ladda ner det detaljerade programmet (pdf)